Твърдост и еластичност

Един на всеки трима има генетична вариация, предразполагаща към ускорено разграждане на колаген.

Колагенът е протеин, който съставлява 75% от сухото тегло на кожата, като я поддържа устойчива, плътна, стегната и без бръчки. 

Генетичните предразположения играят важна роля в установяването на баланса на защита и разграждане на колаген.

Изследват се гени, свързани със:

 • Защита на колаген – запазване на съществуващия колаген от ненужно разграждане и подпомагане нормализирането на функциите на кожните клетки, разрушени от оксидативния стрес.
 • Разграждане на колаген – забавяне на разрушаването и разпада на колагеновите влакна, намиращи се в извънклетъчното вещество на човешката тъкан.

Гликиране (AGEs)

Един на всеки двама е преразположен към намалена генетична защита срещу гликиране.

Процесът на гликиране се осъществява, когато излишните телесни глюкозни молекули се свързват с колагеновите и еластинови влакна на кожата, предизвиквайки втвърдявaне.

В резултат на това се образуват AGEs (Advanced Glycation End products) – крайни продукти от напредналата гликация. Колкото повече въглехидрати се консумират, толкова повече AGEs се образуват, а времето им на живот е около два пъти повече от времето на живот на една клетка. Това означава, че ако не бъдат взети мерки, AGEs могат да нанасят щети за много дълъг период от време.

Генeтичните предразположения играят важна роля в установяването на промени във функционирането на нормалните глюкозни нива и енергийния метаболизъм, което предполага, че ДНК тестът е най-добрият метод за предотвратяване на процеса на гликиране.

 

 • Изследват се гени, свързани с прекъсване на гликирането – контрол на серумните нива на глюкоза, енергийния прием и освобождаване.

Щети от слънцето и пигментация

Двама на всеки пет има генетична вариация засягаща UV защитата на кожата.

Слънчевите UV лъчи са една от най-значимите причини за преждевременно стареене на кожата. Често минават години, докато се появът щети, но когато са вече налице е твърде късно.

При навлизане на UV лъчи в кожата се стартира фотохимичен процес на превръщане на енергията им в малки количества топлина. Ако тази енергията не се преработи, се генерират свободни радикали. Гeнeтичните предразположения играят важна роля в установяването на способността на кожата естествено да се справи със UV лъчи.

Изследват се гени, свързани с:

 • Oбразуване на меланин – производството на меланин. Процесът е важен за защита на кожата от слънцето.
 • Възстановяване от UV лъчи – възстановяване на генетичното увреждане, причинено от излагането на UV лъчи.
 • Фотозащита – разграждане на ДНК фотопродукти, причинени от излагането на UV лъчи.
 • Защита от UV радикали – поправяне на ДНК мутации, причинени от 8-оxoG радикали (свободни радикали, произведени при излагане на UV лъчи).

Щети от свободни радикали

Един на всеки двама има намалена способност за антиоксидантна защита, обусловена от вариации в гените.

Свободните радикали увреждат почти всяка молекула в тялото. При навлизане на UV лъчи в кожата се стартира фотохимичен процес на превръщане на енергията им в малки количества топлина. Ако тази енергията не се преработи, се генерират свободни радикали.

Генeтичните предразположения играят важна роля в установяването на способността на кожата естествено да се справи със UV лъчи.

Изследват се гени, свързани с:

 • Oбразуване на меланин – производството на меланин. Процесът е важен за защита на кожата от слънцето.
 • Възстановяване от UV лъчи – възстановяване на генетичното увреждане, причинено от излагането на UV лъчи.
 • Фотозащита – разграждане на ДНК фотопродукти, причинени от излагането на UV лъчи.
 • Защита от UV радикали – поправяне на ДНК мутации, причинени от 8-оxoG радикали (свободни радикали, произведени при излагане на UV лъчи).
   •  

Чувствителност и възпаление

Четирима на всеки пет имат генетично обусловена способност за прекомерно формиране на въпалителни протеини.

Възпалението е краткосрочен имунен отговор на организма за лечение и защита на тялото срещу инфекции и токсини. Прекомерното възпаление е една от най-честите причини за ранно стареене на кожата.

Генeтичните предразположения играят важна роля в идентифицирането на различни възпалителни механизми, силата и свръхекспресията им върху кожата.

Изследват се гени, свързани с:

 • Остро възпаление – сигнализиране отделянето на възпалителни белтъци, които помагат на кожните клетки да се предпазят от нашественици.
 • Защита от вътрешни токсини – детоксикация, позволяваща безопасното им метаболизиране и превръщане във вода.
 • Кожна чувствителност – детоксикация на епоксиди (открити в химикали и при замърсяване) и превръщането им в разтворими във вода съединения.
ПОРЪЧАЙ