Възползвай се от най-съвременните научни иновации в генетиката

Изследване, показващо генни вариации,

отговарящи за промените във Вашата кожа

Eжедневно сме изправени пред объркващо голям избор от продукти, услуги и съвети в сферата за грижата за кожата, но днес повече не означава по-ефективно.

NGDerm е научнообоснован целеви подход, който ще Ви позволи да направите информиран избор на най-подходящ метод на грижа за кожата си, елиминирайки процесът “проба-грешка.

Кои са рисковете, които изследваме?

Създаваме дермагенетичен рисков профил, които анализира 15 гена в 5 категории

На базата на получения дермагенетичен рисков профил, генетичното изследване NGDerm позволява да се приложи персонализирана превантивна програма, чрез осигуряване на програмиран процес на грижа за кожата.

Дермагенетичният рисков профил не се променя и ВАЖИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!

Каква е Вашата персонализирана превантивна програма?

Резултатът, от генетичното изследване NGDerm, дава насоки за терапевтични възможности в четири направления.

съставки за външно приложение
допълнителни съставки
професионални процедури
препоръки за хранене

Под ръководството на дерматолог се избира стратегически най-добрата комбинация от съставки за външно приложение и професионални процедури, предназначени за изследвания генотип.

Как се провежда изследването?

1

Взимане на ДНК Проба

2

Изпращане на ДНК Проба

3

Получаване на резултат

4

Консултация с дерматолог

Процесът по взимане на ДНК проба е изключително лесен и се извършва в домашна среда.

Искате да разберете какво е закодирано във Вашите гени?

За нас

NGDerm е част от NutriGen,

първата българска компания, предлагаща индивидуални решения в сферата на нутригеномиката и нутригенетиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек.

Други продукти на NutriGen

NGDiet

ДНК тестът NGDiet базира планирането на хранителния и тренировъчен режим върху генетичните различия в метаболизма, липолизата и усвояването на мазнините.

NGHealth

ДНК тестът NGHealth дава информация, свързана с поддържането на отлично здравословно състояние и ранната превенция на потенциални социално-значими здравословни проблеми.

NGSport

ДНК тестът NGSport Ви позволява да разберете кои са оптималните тренировъчни модели, които ще Ви помогнат да постигнете целите си.

NGEstrogen

ДНК тестът NGEstrogen дава единствена по рода си информация относно индивидуалните рискове, свързани с естрогенния метаболизъм, поддържането на оптимален хормонален баланс
ПОРЪЧАЙ